reklama
reklama
reklama
reklama

Zbliżające się imprezy i wydarzenia

14.07.2013 - MODELE CERKIEWEK DREWNIANYCH MICHAŁA WARCHIŁA

Ocena użytkowników: gorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszeniagorlice-wydarzenia-aktualności-reklama-kultura-sport-ogłoszenia / 0
SłabyŚwietny 

Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Artysta

serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy


MODELE CERKIEWEK DREWNIANYCH MICHAŁA WARCHIŁA

dnia 14 lipca 2013 godz. 16.00
cerkiew greckokatolicka pw. św. Kosmy i Damiana w BartnemMichał Warchił - urodzony w 1941 r. w Krempnej. W 1947 w ramch akcji "Wisła"  wysiedlony do Ogard k. Strzelec Krajeńskich. Od roku 1963 mieszka w Legnicy.
Fascynuje go drewniana architektura cerkiewna. Świadomość niszczenia cerkwi sprawia, że już w latach 80- tych podejmuje pierwsze próby tworzenia ich  miniatur. Cerkwie łemkowskie, huculskie, bojkowskie wykonuje na podstawie pomiarów, szkiców, zdjęć i materiałów archiwalnych. Miniatury cerkwi autorstwa Michała Warchiła eksponowane były m.in. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz na wielu spotkaniach i festiwalach mniejszości narodowych i etnicznych.